Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
Domgaz - Części AGD
tel.: (74) 846-94-42
tel. kom.: 600-235-760
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

  • Dotpay - formy płatności
  • CERTYFIKAT DBAŁOŚCI O PRAWA KONSUMENTA
  • domgaz.sklepy.pasejo.pl

Warunki gwarancji przepływowego ogrzewacza wody "Dafi"

1. Producent udziela pierwszemu bezpośredniemu użytkownikowi 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu na wyrób objęty niniejszą kartą. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik przed zamontowaniem urządzenia zobowiązany jest zapoznać się z warunkami montażu oraz bezwzględnie przestrzegać zasad eksploatacji określonych w "instrukcji obsługi"

3. Gwarancja nie obejmuje:

- regulacji

- wymiany uszczelek

- usuwania zanieczyszczeń

- uszkodzeń mechanicznych

- innych wad powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub eksploatacji

4. W przypadku niesprawności urządzenia kupujący jest obowiązany dostarczyć wyrób wraz z niniejszą kartą do autoryzowanego punktu serwisowego którego adres zawarty jest w "Wykazie punktów serwisowych" Wykaz Punktów Serwisowych znajduje się w opakowaniu ogrzewacza oraz dodatkowo, na bieżąco aktualizowany, umieszczony jest na stronie www.formaster.com w części dotyczącej ogrzewacza wody Dafi.

5. Termin naprawy wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu serwisowego

6. O wymianie sprzętu decyduje wyłącznie producent.

7. Karta gwarancyjna jest nieważna bez numeru fabrycznego wyrobu, pieczątki i podpisu sprzedawcy z datą sprzedaży, oraz podpisu użytkownika.

8. Uszkodzenie plomby, jak też dokonanie napraw przez osoby nieupoważnione powoduje utratę gwarancji.

9. Z powodu braku możliwości sprawdzenia urządzenia w sklepie, wszelkie reklamacje należy składać wyłącznie w serwisie.

10. Dodatkowo producent w okresie pogwarancyjnym udziela 6 miesięcznej gwarancji na element grzejny wymieniony tylko w autoryzowanym punkcie serwisowym a wystawiona faktura za usługę stanowić będzie gwarancję na ten element.

11. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.